Chiều vàng - CAO VI KHANH

“ Anh không giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng nào cả, anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em ” Lâm Tuyền