Dặm Trường Tây Bắc - CAO VI KHANH

Cuối tháng chín năm ngoái, tôi đã chạy đuổi theo mùa thu suốt hơn ba ngàn cây số, trên vùng Tây Bắc Canada. “... và may cũng kịp thấy thu về ... để nước hồ xanh. ” “Nắng ở đây vẫn là nắng ấm ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước. ... thu đã về đây, tôi làm lữ khách đi hết sông này sông khác, cả núi cả đèo cả rừng cả suối. Bây giờ tôi lại về đây để buồn thêm một ít, nhớ thêm một ít và thương thêm rất nhiều. Hôm nay nhớ lại buồn qua, mới thấy nắng kia nhiều dĩ vãng ” Đinh Hùng