Mùa đông

Ôi mùa đông, mùa đông dài bất tận những mùa đông lạnh trắng đến bạc lòng ! Em có thấy gió đồng hoang nổi giận thổi muôn trùng xoáy buốt tận tim không ?