dịch ĐƯỜNG THI


Dịch là chuyển. Chuyển thì động. Có động là có đổi.

Vậy sao phải bo bo giữ lời ... khi ý vẫn hoàn ý.

Khoái thì dịch...

...vì có mình

Ở Trỏng.

CAO VI KHANH


Đọc tiếp