THÁNG TƯ-TUYỂN TẬP


Ta sống sót nghĩ thương trời đất rộng.

Đón triều lên, giáp nước, quạnh hiu dầy.

Ngó quanh quất bỗng tuôn hàng lệ mỏng,

Còn ai không, ngồi nhắc chuyện thề phai !

CAO VI KHANH


Đọc tiếp