thơ


PARIS. CHIÊM BAO.

Tôi kể em nghe chuyện Paris

và lòng tôi đau đớn.

Paris, thành phố giấc mơ tôi.

Tôi kể em nghe chuyện Paris…

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

ĐOẠN KẾT

Năm cũ bỏ đi Năm Mới lại

Buồn xưa đọng lại với buồn nay

Tiếc chi một khoảnh đời oan trái...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

RƯỢU, CUỐI NĂM

Cuối năm rượu chẳng thèm say

Rượu ngon không thiếu, thiếu tay bạn bầy

Một đời khóc mướn thương vay...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

CUỐI NĂM, RƯỢU.

Cuối năm rượu rót không kềm

Đắng ! Cay ! Lạnh ! Nóng ! Ngọt lìm lịm môi !

Rượu cạn, lòng bỗng rối nùi

Ngẫm câu thế sự ngậm ngùi Đặng Dung...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

CUỐI NĂM

Người tiễn năm cùng mừng tháng tận

Sao giữa lòng ta, mỗi tiếng thầm !

Chắc tại một lần đời trễ hẹn...

CAO VI KHANH


Đọc tiếp

VÀNG PHAI

Rồi ... bóng mùa xưa cũng xót đau

từng chồng thư cũ lạt phai màu

giở lần trang viết hằn dao khắc

cuối một đời câm có nhớ nhau...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

THẤT TÌNH

mai về giũ áo phơi sương

gấp tờ thư mỏng còn mường tượng nhau

ngày đi giấy trắng chưa nhầu

gởi Đoàn thị Điểm giữ màu mắt xưa...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

NỢ ĐỜI

Được tin mày ra báo

Lòng nao nao thấy buồ̀n

Cái thằng đầy nghiệp chướng

Chưa dứt nợ văn chương...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

CÒN-MẤT

Có những sớm thức dậy

muốn nói chuyện cùng Người

Nói hoài không kịp nghỉ

toàn những ý không lời...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

TÊN ĐÃNG TỬ KHỐN CÙNG

Người vai khoác áo phong sương rất mực

Dạo qua đời giữa buổi chợ nhiễu nhương

Ghé Bến Cảng, xế chiều mưa nước đục...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp