thơ


KIẾP MAI

Lá vàng từ đó sang thu

Người xa từ độ đời mù mắt xanh

Vuột tay ! Thoắt cái phong trần...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

KHI KHÔNG

khi không người bỏ đi ngang

để hai con mắt buồn lan cả chiều

tôi về giữa phố tịch liêu...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

KHI VỀ

Khi về trời đã sang thu

hàng cây trước ngõ đã mù trong sương.

Và em thì đã dặm trường...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

YÊU RÚT

Yêu người trong RẤT ngoài KHÔNG

cầm như đi “shop” lông nhông chợ chiều.

Chợ mới nhóm đã buồn hiu...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

CHIM BIỂN BẮC

Hẹn nhau tóc thuở còn xanh

chừng đâu tóc úa còn loanh quanh tìm

Thôi thì người đã như chim !

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

NHƯỢC ĐẠI MỘNG

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải gió mà quàng phải mây

Một đời được mấy tỉnh say...

CAO VI KHANH


Đọc tiếp

TRẬT VUỘT

Tôi ngồi đếm tuổi tình tôi

Bao nhiêu gút thắt vuột trôi ròng ròng

Một tôi cái số đèo bồng...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

DẤU ̣̣̣̣(giấu ) YÊU

Yêu người trong RẤT ngoài KHÔNG

Cầm như niệm chú thiền tông vậy mà

Ngẫm cười hai chữ niêm hoa...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

CHỚM THU

Tôi ngồi lại chỗ cũ

Mùa thu nắng hồ phai

Điếu thuốc châm không cháy

Hình như gió thở dài...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

BÀI RỘN RÀNG THỨ NHẤT

Mùa đông má nhỏ đỏ au

Môi ngoan đỏ mận hồng đào, lứa tơ

Sang xuân áo lụa, ơ hờ...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp