góc chung


Người ngậm tăm suốt ngày

Khởi đi từ cái ngày 30/4 ấy....

Không biết có nên gọi ông Lê là người ngậm tăm suốt ngày hay suốt đời. Thật sự thì quỹ thời gian của ông Lê gần cạn, cho nên ông có ngậm tăm suốt ngày, suốt tháng hay suốt đời không phải là điều cần quan tâm. Cái mà có người muốn biết là tại sao lúc nào gặp ông Lê là thấy cây tăm xĩa răng trên miệng, như là vật bất ly thân...

By TRAN BANG THACH

Đọc tiếp

Collage Cao Vị Khanh

- từ lục bát dổ em ... TQBT tập 8, tháng 11, năm 2002

By HOANG XUAN SON

Đọc tiếp