góc chung


VÀO MÙA

Ngày mùa anh nắng dậy
Nhịp đồng hoa em mẩy hạt xuân thơm
Ô tháng Giêng nào vậy
Hát thệ chiều em lẫy thắm tà buông
Đêm anh câu mái đẩy
Dịu dòng quê sông láy hội em hương...

By NGUYEN THI KHANH MINH

Đọc tiếp

QUY HÀNG

Hai bàn chân lạnh

đêm. Khuya

áo sương đắp đổi qua mùa tuyết băng...

By HOANG XUAN SON

Đọc tiếp

ĐỌC HOÀNG LỘC-RA TÙ VỀ LẠI HỘI AN

Trăm năm, chừ lỡ cuộc về

Gởi Chương, Lộc, Phố...Những tâm hồn mắc cạn

Trời mưa ray rứt lệ mòn...

By HOANG XUAN SON

Đọc tiếp

NHÌN CẢNH CŨ LÀM THƠ LỤC BÁT

ta về nhìn lại dòng sông

nghe mưa thật nặng nghe lòng thật căm

bến chiều nước gợn ngàn năm

mấy thân bèo lẻ đã tàn độ đông...

By TRAN BANG THACH

Đọc tiếp

TÍM XƯA

Chiều vẫn chiều rơi trên lối đi

Bông hoa tím nở bên bờ quạnh hiu

Nhớ em 

phố biển đường về...

By HOANG CHIEU NHAN

Đọc tiếp

TƯỢNG BÓNG-2

Thảng thốt chiều đứng lại

Như ai vừa gọi phía bình minh

Ôi thương quá bóng vừa lên thơ dại...

By NGUYEN THI KHANH MINH

Đọc tiếp

NHĂN

nếp nhăn là nếp nhăn nào
nhăn gấp nếp áo
nhăn bào xương da
nếp nhăn nguời
giờ
của ta...

By HOANG XUAN SON-KHE KINH KHA

Đọc tiếp

Hài Cú Xuân

1. Kobayashi Issa (1763 – 1828)

my spring is just this:

a single bamboo shoot

a willow branch

xuân tôi thanh đạm một vài:

đọt măng đơn nõn

liễu gầy cành dâng...

By VU HOANG THU

Đọc tiếp

Trăng xưa cũng lạc

Khi người về dẫm dấu chân xưa

có nghe tiếng đìu hiu rất lạ

Lau lách cũ bên dòng kinh ngọn lã

chừng như quen, như lạ người về...

By TRAN BANG THACH


Đọc tiếp

Như tim

Dịu dàng

em đến bên tôi

hình như ...

hình như mình...

By HOANG XUAN SON

Đọc tiếp